என் வலை மனைக்கு வந்ததற்கு நன்றி.


தாங்கள் என் வலை மனைக்கு வந்ததற்கு நன்றி. பதிவுகளைப் பார்க்க மேலே உள்ள தலைப்புகளை கிளிக் செய்யுங்கள் . . அன்புடன் v பொய்யாமொழி.

நான் பாடிய பாடல்கள்

ஆடுங்கள் பாடுங்கள் எஸ்‌பி‌பி பாட்டு என் குரலில்
மடை திறந்து தாவும் நதியலை நான் எஸ்‌பி‌பி பாட்டு என் குரலில் இளமை எனும் பூங்காற்று .... உன்னை அறிந்தால் டி‌எம்‌எஸ் பாட்டு என் குரலில் பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது பாடும் போது நான் தென்றல் காற்று...

2 comments: